top of page

Bli medlem

Meld deg inn i Eidesjøen Grendalag og få fordelar som redusert pris på leige av ungdomshuset.
Med på kjøpet får du og gleden av å være en del av et levende lag. 
faktura Eidesjøen halv side.jpg
Håndtrykk

VIL DU VÆRE MED?

Eidesjøen Grendalag ønsker DEG OG DIN FAMILIE som medlem i Eidesjøen Grendalag, enten du aldri har hørt om oss og ikke kjenner oss, eller om du tidligere har vært medlem

HÅPER AT DU/ DERE BLIR MEDLEMMER!

Dersom DU/DERE har lyst til å snakke med oss, kan du kontakte en i styret. For eksempel

Lagleder Frode Nesse                                    Tlf. 951 93 091

Styremedlem Anne Lise Eidesund            Tlf. 959 37 731

Er du medlem eller ønsker å bli, setter laget stor pris på å få oppgitt mobilnr. og e-postadresse

LAGET VÅRT

Grendalaget har i 2020 hatt 59 medlemmer (familier)

Grendalaget er en sosial arena for alle familier i bygdene Asphaug, Kårevik, Spilde, Eide, Tveita, Eidesund, Vorland og Hammersland  og prøver å bidra til et godt miljø i bygda vår!

Grendalaget har siden laget ble startet i 2002 jobbet med mange forskjellige henvendelser til kommunen.

Laget jobbet i mange år for å få til en ballbinge i nærheten av Pollen Skole, og endelig i 2013 kom den på plass.

Laget har satt opp en ”terrasse” i badevika Sjåvika, og også fått på plass en grill der, i tillegg til redningsbøyer.

Det er plassert bord med benker på terrassen.

I 2010 kom det på plass en aktivitetsplass på Vorland. Der er det anledning til ballspill, det er en del  lekeapparater,  samt bord og benker. Det er videre ryddet på badeplassen ved Vorlandsvatnet og satt ut bord og benker.

I  2012 var det offisiell åpning av en lavvo bygget på dugnad på Stølen. Denne blir benyttet av skolene og barnehagene, og ellers er den tilgjengelig for de som måtte ønske det. Der er forskjellige aktivitetsløyper for barna.

 I 2015, 2016 og 2017  var det meget vellykkede konserter ved lavvoen, der artistene opptrådte gratis.

 På lavvoen er det stadig vekk dugnad for å forbedre området der.

 

Ellers arrangerer laget også St. Hansfeiring, de siste årene ved lavvoen.

I begynnelsen av 2015 overtok grendalaget ungdomshuset Framheim ,  da ungdomslaget ble nedlagt. Det har vært utført masse flott arbeid for å oppgradere huset, og dette arbeidet fortsetter. I huset arrangeres det bl.a. quizkvelder, disco for barneskoleelever, basar og juleverksted for barn. Huset kan leies til arrangementer.

KOSTNADER

Alle som blir medlem i Eidesjøen Grendalag betaler en kontingent til laget, i 2021 på kr. 200,- pr. husstand pr.år.

Alt laget prøver å få til koster penger, og mye mer penger enn det medlemskontingenten dekker. Vi søker kommunen, banker og forsikringsselskaper om støtte, og har fått en del penger, men ønsker jo alltids mer for å få til noe. I tillegg er vi blitt godkjent for Grasrotmidler fra Norsk Tipping, og setter stor pris på alle som støtter Grendalaget på den måten.

Grendalaget har også blitt tilgodesett med betydelige midler fra nå nedlagte  Pollen Kvinne- og Familielag.

MØTER

Alle styremøter er nå i Grendahuset Framheim. Laget prøver å få til medlemsmøter 2 ganger pr. år.

AKTIVITETER

Grendalaget har stått for St. Hans-feiring de siste årene, samt sommerkonsert og nissefest på lavvoen.

I prioritert rekkefølge har det vært jobbet med å:

  1. Oppgradere og oppussing av Framheim

  2. Videreutvikle området ved lavvoen på Stølen

  

Noe av disse arbeidene vil bli videreført.

VÆR MED Å GJØR EN INNSATS FOR NÆRMILJØET DITT! VI ØNSKER DEG SOM MEDLEM!
bottom of page