top of page

Lavvo i Eide 

13434791_1073999346012445_28404297629983
Parkering
Veien til lavvoen

Ikke parker foran porten. Stien opp til lavvoen ligger på privat eiendom, og grunneier må ha mulighet for å komme seg inn på eiendommen til enhver tid med traktor / bil, om det er nødvendig. 

Området er busstopp, så det må det også tas hensyn til. Ved mange biler må annen parkeringsplass finnes. Grendalaget oppfordrer til å ha en person ved porten for å påse at dette blir overholdt. 

Porten skal alltiv være lukket 

Ved lavvoen

Det skal alltid være voksne som er ansvarlig for grilling. 

Les oppslagene som henger på veggen i lavvoen før bruk og følg dette. Lån av lavvoen er en tilllitssak og grendalaget regner med at alle rydder opp etter seg og tar med seg søppel. 

Vær med å gjøre fjølalavvoen til en hyggelig møteplass og gjør det kjekt for andre

Det står et skilt like innenfor porten som viser vei til lavvoen. Det er kun grusgangen langs gjerdet som er veien og denne skal benyttes, og kun denne. Marken skal ikke brukes (privat eiendom). 

Det oppfordres til å ferdes på en slik måte at det ikke blir skader på noen måter. 

Gjesteboka 

En liten hilsen i gjesteboka, setter grendalaget stor pris på

bottom of page